Saqlamheyat.az-ın 3 yaşı tamam oldu.


Məlum olduğu kimi, SaqlamHeyat.az saytı Qafqazın ən çox oxunan, sağlamlıqla bağlı olan saytıdır. Yarandığı gündən indiyə qədər, saysız -hesabsız oxucu kütləsi toplayan saytımız, hazırda da oxuculara xidmət etməkdədir. Beləki, saytın gündəlik girişi 35-40 min arası dəyişir. Səhifələnmə isə 1 milyon 500 minə yaxındır.

Onu da qeyd edək ki, saytımız təkcə ölkə daxili deyil, xarici dövlətlərdə də maraqla oxunur. Bu çox sevidirici haldır ki, Rusiya, Türkiyə, Qazaxstan və digər dövlətlərdən saytımıza oxucu kütləsi toplaya bilmişik.

Saqlamheyat.az saytı Dünyanın müxtəlif KİV-də sağlamlqıla bağlı xəbərlərin tərcüməsini edir və oxuculara çatdırır. Bundan əlavə, Dünyaca məhşur olan həkimlərin fikrləri və pasientlərə müraciətləri məhz saytımız vasitəsi ilə oxuculara çatdırırlır.

Məqsədimiz Azərbaycan vətəndaşını sağlam görmək, xəstələndiyi halda düzgün olan mənbələrədn marifləndirilməsini təmin etməkdir. Bu yolda Saqlamheyat.az komandasına müvəffəqiyyətlər arzulayırıq.

Və son olaraq SaqlamHeyat.az oxuculaına da təşəkkürümüzü bildiririk və bizimlə birlikdə olduqlarına görə "Sağ olun" deyirik.